.

2014 Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov-Hradná - investor obec Súľov-Hradná - rekonštrukcia Statika                  SP
2012 Drevený altánok s pódiom, Kotešová -  investor obec Kotešová - novostavba Statika                  SP
2012 Zmena spôsobu užívania ubytovacích priestorov štadióna na vyučovacie priestory s príslušenstvom, prístavba
a stavebné úpravy, Bytča
Statika                  SP
2011 - 2010 Novostavba polyfunkčného domu na Ul. Na Bráne - CRYSTAL PALACE ŽILINA zmena stavby pred dokončením
- železobetónový skelet  - horná stavba -  novostavba
Statika                  RD
2010 PRESTREŠENIE TERASY GOLFOVÉHO KLUBU, Rajec - Charubina - oceľová nosná konštrukcia - prístavba Statika                  RD
2009 Nadstavba sociálnej budovy SWEDWOOD, Jasná - oceľ. konštrukcia nadstavby ŽB skeletu  Statika                  SP, RD
2009 PREVÁDZKOVÉ PRIESTORY VEREX ŽILINA  - základové konštrukcie a spodná stavba - novostavba Statika                  RD
2009 Administratívne zázemie haly ETOP, Žilina - Bytčica - novostavba Statika, SK            RD
2009 Revitalizácia administratívnej budovy "Ľudovej tvorby" - 2. časť ,  Veľké Rovné  - prístavba, nadstavba Statika                  SP
2008 Penzión VÉRONICA - Pešia zóna, Plavé Vozokany - novostavba Statika                  SP
2008 AUPARK PIEŠŤANY, Piešťany - BLOK C3  - novostavba Statika                  RD
2008 - 2007 AUPARK ŽILINA - SHOPPING CENTER, Žilina - ČASŤ "C2"  - novostavba Statika                  RD
. .
.......Uvádzame stavby, na ktorých sme sa podieľali ako samostaní projektanti, alebo ako subdodávateľ hlavného projektanta
.......SK - stavebné konštrukcie.......SP - dokumentácia pre stavebné povolenie.......RD - realizačná (dodávateľská) dokumentácia
.