.
Univerzitné mestečko - radová zástavba rodinných domov, Veľký Diel Žilina - novostavba Statika                  RD

Stavebné úpravy, prístavba, nadstavba rodinného domu, Závodie Žilina - Miroslav Nemček, Závodie Žilina Statika                  RD

Rodinný dom (bungalov), Divinka - Martin Čerňava, Divinka - novostavba Statika                  RD
Rodinný dom, Turčianske Jaseno - Ing. Anton Ančic, Turčianske Jaseno - novostavba Statika                  SP
2012 Prístavba rodinného domu, Konská - Marián Kmetík, Konská Statika                  SP
Rodinný dom (bungalov), Kotešová - Ján Malík, Kotešová - novostavba Statika                  SP
Prestavba rodinného domu, Bzenica - Pavol Okuliar, Žiar nad Hronom Statika                  SP
Stavebné úpravy rodinného domu, Bytčica Žilina - Ing. Andrej Krajmer Bytčica Žilina Statika                  SP
Výstavba obytného podkrovia a prístavba k rodinnému domu, Petrovice-Setechov Bytča - Viktória Kube-Falátová Statika,SK             SP
Rekonštrukcia rodinného domu, Petrovice-Setechov - Anna Várošová, Plevník-Drienové Bytča Statika,SK             SP
Rodinný dom (bungalov drevostavba), Láb - Gabriela Šimkovičová, Láb Statika                  SP
Rodinný dom, Stráňavy - Milan Bičianek, Stráňavy - novostavba Statika                  SP
.
.......Uvádzame stavby, na ktorých sme sa podieľali ako samostaní projektanti, alebo ako subdodávateľ hlavného projektanta
.......SK - stavebné konštrukcie......SP - dokumentácia pre stavebné povolenie......RD - realizačná (dodávateľská) dokumentácia
.