.Rodinný dom (bungalov), Varín - Ing. Jozef Bačínsky, Terchová - novostavba Statika                  SP

Rodinný dom (energeticky pasívny), Kotešová - Ing. Jozef Kadák, Kotešová Statika                  RD
2013 Nadstavba rodinného domu, Na Stave Žilina - Štefan Kolembus, Varín Statika                  RD
Rekonštrukcia rodinného domu, Hliník nad Váhom Bytča - Mgr. Kristína Rábiková, Hliník nad Váhom Bytča Statika                  SP
Stavebné úpravy a prístavba rodinného domu Hliník nad Váhom Bytča - Stanislav Gabaj Hliník nad Váhom Bytča Statika, SK            SP
Rodinný dom, Hôrky - Ing. Jaroslav Jaroš, Hôrky - novostavba Statika                  SP
Prístavba k rodinnému domu, Hliník nad Váhom Bytča - Jozef Bubica, Hliník nad Váhom Bytča SK                          SP
Dostavba 2. nadzemného podlažia rodinného domu, Žilina - Peter Ľalík, Žilina Statika                  SP
Prestavba časti rodinného domu, Závažná poruba - Ing. Jozef Vongrej, Martin Statika, SK            SP
Novostavba nízkoenergetického rodinného domu, Kunerad - Ing. Ján Horník, Lietava Statika                  SP
.
.......Uvádzame stavby, na ktorých sme sa podieľali ako samostaní projektanti, alebo ako subdodávateľ hlavného projektanta
.......SK - stavebné konštrukcie......SP - dokumentácia pre stavebné povolenie......RD - realizačná (dodávateľská) dokumentácia
.