.Rekonštrukcia rodinného domu, Mikšová Bytča - Ľubomír Bučo Statika                  SP

Rekonštrukcia rodinného domu, Petrovice-Setechov Bytča - Stanislav Labaj Statika,SK             SP

Rekonštrukcia rodinného domu, Klieština - Pavol Hričo Statika                  RD
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba rodinného domu, Hliník nad Váhom - Ing.  Helena Vidrová Juranková Statika                  RD
.
.
< 2012.. .
.
.
.......Uvádzame stavby, na ktorých sme sa podieľali ako samostaní projektanti, alebo ako subdodávateľ hlavného projektanta
.......SK - stavebné konštrukcie.......SP - dokumentácia pre stavebné povolenie.......RD - realizačná (dodávateľská) dokumentácia
.