e-mail:  info@projekciastavieb.sk
.
 Konateľ a obchodné zastúpenie:
.
 Ing.aJuraj Koňár,aPhD.  
 tel.:a0908 609 106
 e-mail:  konar@projekciastavieb.sk
 skype:  jurajkonar Skype status  
.
 Nájdete nás:
.
 Dostavíme sa na dohodnuté miesto vo Vašom meste a v termínoch, ktoré budú vyhovovať najmä Vám
.Prispôsobíme sa podľa Vašeho zamestnania.
 

 
.
 Sídlo firmy - Bytča,  
 Hliník nad Váhom 54, 014 01 Bytča
fakturačné údaje:     Projekcia stavieb s.r.o.,  Hliník nad Váhom 54,  014 01 Bytča,         IČO: 46 988 386        DIČ: 2023683761
......Autorizovaní stavební inžinieri zapísaní v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov (www.sksi.sk) s reg. číslom: 5738 - Ing. Koňár, PhD.; 5739 - Ing. Kubovčík, PhD.
.......