e-mail:  info@projekciastavieb.sk

. Konateľ a obchodné zastúpenie:

.


 Ing.aJuraj Koňár,aPhD.  
 tel.:a0908 609 106
 e-mail:  konar@projekciastavieb.sk
 skype:  jurajkonar Skype status  
.

 Kontakt:


.


 Dostavíme sa na dohodnuté miesto vo Vašom meste a v termínoch, ktoré budú vyhovovať najmä Vám


.Prispôsobíme sa podľa Vašeho voľného času Je potrebné si stretnutie vopred dohodnúť / telefonicky, e-mail / Ak máte vážny záujem o informácie, je potrebné zavolať i viackrát - eliminujeme tým rôzne "ponuky a ankety".


 Sídlo firmy - Bytča,   Hliník nad Váhom 54, 014 01 Bytča
fakturačné údaje:     Projekcia stavieb s.r.o.,  Hliník nad Váhom 54,  014 01 Bytča,         IČO: 46988386        DIČ: 2023683761
......Autorizovaní stavební inžinieri zapísaní v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov (www.sksi.sk) s reg. číslom: 5738 - Ing. Koňár, PhD.
.......