Ponúkame vyhotovenie kompletných projektov stavieb od rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti až po priemyselné objekty.
.
Ponúkame i samostatné časti projektovej dokumentácie profesií. Pokiaľ máte vybraných projektantov niektorých profesií, ktorí, ktorí danú odbornú časť projektu vypracujú, sme pripravení v spolupráci s nimi doplniť ostávajúcu projektovú dokumentáciu vyžadovaných profesií pre kompletný PROJEKT STAVBY.

Najviac zastúpenou problematikou projekčnej činnosti, ktorej sa u nás venujeme je STATIKA STAVIEB. Jedná sa o návrhy a posúdenia existujúcich konštrukcií, novonavrhovaných konštrukcií, prípadne ich úprav. Ďalej optimalizáciu nosných prvkov a zároveň zvyšovanie únosnosti prvkov pri nevyhovujúcich stavoch, rekonštrukciách a potrebe zvyšovania zaťaženia. 
Návrhy nosných konštrukcií
"od základov až po strechu" pre všetky stupne projektovej dokumentácie.
.
PROJEKT RODINNÉHO DOMU
Spracujeme Vám projekt rodinného domu podľa Vašich predstáv a potrieb, alebo po spoločnej diskusii vhodnejšie upravíme Vami poskytnutú predlohu katalógového domu. Relatívne vyššia investícia za individuálny projekt môže neskôr ušetriť financie pri realizácii alebo pri užívaní. (Napr. pri vhodnejšie zvolenej dispozícii, kde sa uberie z podlahovej plochy technickej miestnosti, alebo z chodby iba 1m2 sa ušetrí suma, ktorá významne zvýhodní individuálny projekt oproti katalógovému projektu). Dom je veľmi často investícia na celý život, kde budete bývať, oddychovať, upratovať ho, opravovať ho, platiť energie... Preto by mal projekt a teda aj výsledná stavba spĺňať presne to, čo skutočne potrebujete.
.Rozsah spracovania projektovej dokumentácie

- projekt pre ohlásenie drobnej stavby,
- projekt pre stavebné povolenie,
- projekt pre realizáciu stavby,
- dodávateľská dokumentácia pre železobetónové prefabrikované konštrukcie (statika),
- výrobná dokumentácia pre oceľové konštrukcie (statika).

.